Om

 

För vilka åtgärder krävs kontrollansvariga?

 

I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en certifierad kontrollansvarig. Men det behövs inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat, plan- och bygglagen (2010:900) PBL, 10 kap. 10 §.

 

En certifierad kontrollansvarig krävs inte heller vid åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader om inte byggnadsnämnden beslutar annat. Vid vissa åtgärder beträffande anläggningar krävs inte någon certifierad kontrollansvarig om inte byggndsnämnden beslutar annat, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 7 kap. 5 §.

 

En kontrollansvarig krävs aldrig för åtgärder som inte kräver lov eller anmälan, PBF 7 kap. 5 §.

Vilka kan vara kontrollansvariga?

 

Boverket har samlat en rad frågor som du kan få svar på på deras hemsida. Det är frågor både för de som vill bli kontrollansvariga och för de som behöver anlita en kontrollansvarig. Mer info här!

"Målet är att göra Timell arbetslös."

Vi är många som sett på Fuskbyggarna och hur illa det kan gå när man inte följer de lagar och regler som finns. Efter att reglerna skärptes 2011 så är förhoppningen att många av de fuskbyggare som ger branschen ett dåligt rykte ska få det betydligt svårare. Vår oberoende kontroll ger konsumenten en större trygget.

- Per Josefsson, cert kontrollansvarig Projektengagemang

 

 

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. KA är på kundens sida och ska kontrollera entreprenörerna som utför arbetena.

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved